รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

Download(ประกาศ)

Download (รายละเอียด)