รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ  ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เอกสาร Download