รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง พร้อมนำ้มันเชื้อเพลิงและทางด่วนพิเศษ จำนวน 1 คัน

เอกสาร Download