รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ราคากลางจ้าง ถ่ายเอกสารข้อสอบมาตราฐานกลางและกระดาษคำตอบ ประจำปีการศึกษา 2561  และเย็บเป็นชุดแยกรายวิชา รายชั้น พร้อมแยกข้อสอบบรรจุกล่อง แยกรายโรงเรียน เพื่อใช้สำหรับสอบนักเรียนโรงเรียนสังกัดเอกชนและโรงเรียน ปอท.

Download