รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Download