รูป
ที่อยู่:
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 : 99 หมู่ที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต
ลำลูกกา
ปทุมธานี
12130
ไทย
โทรศัพท์:
02-523-3348 ต่อ 118
โทรสาร:
02-531-1360