เอกสารเบิกสวัสดิการ / การศึกษาบุตร
ค่ารักษาพยาบาล                                      download
ค่าการศึกษาบุตร download
รายการค่าทันตกรรม download
รายการประเทภอวัยวะเทียม download
รายการอัตราค่าฝังเข็ม นวด download
รายการอัตราค่ารักษาพยาบาล download
รายการอัตราเบิกค่าการศึกษาบุตร download
   
แบบฟอร์มการพัสดุ  
แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน download
รายงานสินทรัพย์ของ รร. download
 
คู่มือ e-Market กรณี RFQ (V.2) download
   
   
การจัดซื้อจัดจ้าง  

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานก่อสร้าง

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานปรับปรุงซ่อมแซม

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง งานขยายเขตไฟฟ้า /ประปา

download

แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวิธีe-bidding

download

หลักฐานการเบิกเงินค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

download
แบบฟอร์มการจ้างเหมารถยนต์         download