กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

99 หมู่ที่ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 02-523-3348 ต่อ 118

 

แผนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2