ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download