รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)  ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง

Download