รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ราคากลางจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี)  ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download