รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ของสำนักงานและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563

เอกสาร Download