ราคากลางการจ้าง ครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่กำหนดราคากลาง 1 พฤษภาคม 2561

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Download

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 

Download