ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

Download

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Download

เอกสารประกวดราคาการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

Download

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561

Download