รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน InstructionaI Computer Type 1 (IC1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

Download