ราคากลางจ้าง ซ่อมแซมสีตัวหนังสือชื่อสำนักงานภาษาไทย ภาษาอังกฤษและทาสีด้านหน้าอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่กำหนดราคากลาง 24 กันยายน 2561

Download