สพป.ปทุมธานี เขต ๒  ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุม  ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  (ขอเปลี่่ยนแปลงจากที่แจ้งเดิมวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

รายละเอียด