สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียน และคณะครู ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ      นักเรียนโรงเรียนศาลาลอย บ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้

รายละเอียด

รูป