สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอประชาสัมพันธ์การกู้เงิน  "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)"   ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด