สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอความร่วมมือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

รายละเอียด