สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี 2561  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

รายละเอียด