สพป.ปทุมธานี เขต 2 ได้รับดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อจำหน่ายในวันแม่ 12 สิงหาคม 2560 จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในการรับดอกมะลิ

รายละเอียด