สพป.ปทุมธานี เขต 2  ขอความร่วมมือโรงเรียนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 

รายละเอียด