พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
ฮิต: 835

8FB18B3D 00E9 4BC8 A1C5 266FB7E76EB4

           วันศุกร์ที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๑  โรงเรียนวัดอัยยิการามได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายธนากร ฉันทปราโมทย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองชัน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพป.ปทุมธานี เขต ๒ เข้าประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และวิธีการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง