title menu 1

10 1 65 2

     วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2   โดยมีผู้สมัคร 1 คน