title menu 1

25 11 64 2

   วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายเทอดเกียรติ ยามโสภา รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนางอรณิช ลีลาไว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต1 จำนวน 2 โรงเรียน และสพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม และโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ที่ดำเนินการเปิดอาคารเรียนเป็นศูนย์พักคอยกลุ่มสีเขียว ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม จังหวัดปทุมธานี