title menu 1

24 11 64 4

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะผู้แทนสพฐ.ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีประชุมครั้งที่ 8/2564  ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม