title menu 1

24 11 64 1

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 43/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบ นโยบายสำคัญจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. อาทิ การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน  มาตรการป้องกันในการเปิดภาคเรียนและการดูแลนักเรียนที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นต้น