title menu 1

11 11 64 4

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด