title menu 1

8 11 64 4

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกนิเทศ ให้คำแนะนำ รร. วัดลาดสนุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียนในรูปแบบ on site  ซึ่งจะรับการประเมินในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นี้