พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 104

15 10 64 2

     วันที่15 ตุลาคม2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2  นางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนประชานิกรณ์อำนวยเวทย์ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดศรีสโมสร โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง และโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid 19 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบึงบา ในโอกาสนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากเพจอีจัน และมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี ร่วมกับสพฐ.ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนยากจน รวมถึงหน้ากากอนามัยจากอบจ.ปทุมธานี