title menu 1

15 10 64 1

     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบสิ่งของบริจาคได้แก่ ของอุปโภค บริโภค นม จากเพจอีจัน และมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี ร่วมกับสพฐ.ให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนยากจนในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  ทั้งนี้ อบจ.ปทุมธานี ได้บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนในสังกัดอีกด้วย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ เพจอีจัน มูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี อบจ.ปทุมธานี ที่ให้ความช่วยเหลือ ดูแลนักเรียน ครู ในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2