title menu 1

11 10 64 2

     วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรสพป.ปทุมธานี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนธรรมราษฎร์เจริญผล อ.หนองเสือ และได้มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ของอุปโภคบริโภคและของเล่นที่ได้รับบริจาค ให้กับนักเรียนของโรงเรียนธรรมราษฎร์เจริญผล ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน