title menu 1

8 10 64 1

     ประมวลภาพฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 โดยนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โรงเรียนวัดสุวรรณ เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลลำลูกกา และนักเรียนศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์รังสิต เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร