พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 83

4 10 64 2

     วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกัน Covid 19 ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร