พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 54

2 10 64 1

     วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางณัฐกานต์ หล่ายเจ็ด ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลัง โดยได้นำเงินดอกผลจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่บุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมกันบริจาค ให้กับ ด.ญ.อังศุมาลิน พาหาสิงห์ ด.ช.ก้องภพ พิมพ์กระจ่าง และ ด.ญ.ไอลดา พาหาสิงห์ นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล อ.หนองเสือ ซึ่งประสบเหตุบ้านไฟไหม้ทั้งหลัง