title menu 1

29 9 64 1

    วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2564 โดยใช้โปรแกรม Google Meet ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home จากนั้นเวลา 09.00 น. ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท.ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติและการดำเนินในนโยบายสำคัญเร่งด่วน อาทิ การตรวจสอบดูแลในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นต้น