พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 49

23 9 64 1

     วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาของผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต อ.ธัญบุรี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)