พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 55

22 9 64 1

     วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางไกล ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 และสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดสรรเงินเหลือจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2