พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 65

20 9 64 2

     วันที่ 20 กันยายน 2564 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีทีผ่านมา ของผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพลังครูพัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณ อ.ลำลูกกา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)