พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 94

10 9 64 21

     วันที่ 10 กันยายน 2564 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร  รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม เพื่อรับรางวัลระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนำเสนอ สพฐ. ต่อไป