พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 38

8 9 64 1

     วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 33/2564 ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. โดยเฉพาะเรื่องการจ่ายเงิน 2,000 บาท ให้กับผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว และเตรียมหาแนวทางในการเปิดเรียนในสถานศึกษา จากนั้น ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลทีมบริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยโปรแกรม Google Meet