title menu 1

2 9 64 2

     วันที่ 2 กันยายน 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 แสดงความยินดีกับ นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทั้งนี้ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย