title menu 1

28 8 64 1

     วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2 จัดอบรมทางไกล การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โปรแกรมที่ 5 การใช้เว็บไซต์เพื่อการพัฒนาระดมความคิด การแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก (Padled , thai save thai)โดย นางสาววรัชยา ชวิลิต ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม เป็นวิทยากร มีผู้เข้าอบรม 150 คน