title menu 1

26 8 64 2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กชพรรณ บุญงามสม  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทางไกลคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2564 ด้วยโปรแกรม Google Meet  เพื่อร่วมกันวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 และพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และครู งบ อบจ.ปทุมธานี ในสถานศึกษา