พิมพ์
หมวด: ข่าวและกิจกรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2
ฮิต: 50

4 8 64 1

     วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 และสถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง ตามมาตรการ Work from Home เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ.  จากนั้น ดร.กชพรรณ  บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมบริหารสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทางไกล โดยโปรแกรม Google Meet เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ