title menu 1

3 8 64 1

     วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางมาลี สุภิรัตน์ ผอ.โรงเรียนวัดดอนใหญ่ นายจตุรงค์ สโรบล ผอ.โรงเรียนวัดลาดสนุ่น และนางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอบคุณ พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ปทุมธานี บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2  ครบ 100 %