7 4 64 2

     วันที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 15.00 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (หลังพระอุโบสถ) ชั้น 2 วัดเขียนเขต