7 4 64 1

     วันที่ 7 เมษายน  2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางประภาพรรณ วุฒิเอก ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางกานต์รวี  เกิดสมศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ภาคกลาง ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายธนุ  วงศ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด