5 4 64 3

     วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วย นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 น.ส.สายใจ พุ่มถาวร รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสพป.ปทุมธานี เขต 2 ทำพิธีไหว้พระประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จากนั้นเวลา 10.30 น. ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยรดน้ำขอพรจากผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564