5 4 64 2

     วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำบุคลากรในสังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2 รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Rapid Test) จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลำลูกกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 สพป.ปทุมธานี เขต 2